HONG THINH JSC - Chất lượng tạo nên thành công

Hansea

HANSAE

Địa điểm : Củ chi, HCMC Chủ đầu tư : Hansae VN Co., LTD Nhà thầu : Kurihara Thang Long J.V Phạm vi công việc:   * Cung cấp tủ MCC   ...

Danh mục dự án