HONG THINH JSC - Chất lượng tạo nên thành công

Sumi Việt Nam

SUMI VN

Địa điểm : Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam Chủ đầu tư : Sumi Wiring Systems Co., Ltd Nhà thầu : H.T.G Engineering & Trading JSC Phạm vi công việc:   ...

Danh mục dự án