HONG THINH JSC - Chất lượng tạo nên thành công

Tohoku

Tohoku

Địa điểm : An Dương, Hải Dương  Chủ đầu tư : Tohoku Nhà thầu : Fuji Furukawa E&C Phạm vi công việc:   * Cung cấp tủ MCC Năm : 2016 Tình trạng...

Danh mục dự án