HONG THINH JSC - Chất lượng tạo nên thành công

Vina Foods Kyoei

VINA FOODS KYOEI

Địa điểm : Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh  Chủ đầu tư : Vina Foods Kyoei Nhà thầu : CTY Cp  kỹ thuật & Thương mại HTG Phạm vi công việc:...

Danh mục dự án