HONG THINH JSC - Chất lượng tạo nên thành công

MILBRIDGE STEEL

Địa điểm

: Zango 2, Municipio Deviava, Luanda, Angola

Chủ đầu tư

: Milbridge Holding SA

Nhà thầu

: Milbridge Holding SA

Phạm vi công việc:

 

* Cung cấp tủ MDB 

 

* Cung cấp tủ Transformer

 

* Cung cấp tủ Solenoid

 

* Cung cấp & lắt đặt tủ hòa đồng bộ

Năm

Tình trạng

: Hoàn thành

Danh mục dự án