HONG THINH JSC - Chất lượng tạo nên thành công

Sews Components Factory Phase 2

Địa điểm

: KCN Thăng Long II, Hưng Yên, Hải Dương  

Chủ đầu tư

: SEWS

Nhà thầu

: CTY cổ phần kỹ thuật và thương mại HTG

Phạm vi công việc:

 

* Cung cấp tủ phân phối chính 

Năm

: 2017

Tình trạng

: Hoàn thành

Danh mục dự án