HONG THINH JSC - Chất lượng tạo nên thành công

Foster - Myanmar

 

Địa điểm

: Thilawa, Yangon, Myanmar

Chủ đầu tư

: Foster Electric Company

Nhà thầu

: HTG Engineering & Trading JSC

Phạm vi công việc:

 

* Cung cấp tủ MCC

 

Cung cấp tủ DB

 Năm

: 2015

Tình trạng

: Hoàn thành

Danh mục dự án