HONG THINH JSC - Chất lượng tạo nên thành công

Đại Sứ Quán Anh - Vientiane

Địa điểm
: Vientiane, Lào
Chủ đầu tư
: British Embassy Vientiane
Nhà thầu
: CEMP Engineering Co., Ltd
Phạm vi công việc:
 
* Cung cấp tủ MSB
 
* Cung cấp tủ phân phối
Năm 
 : 2014
Tình trạng
: Hoàn thành

Danh mục dự án