HONG THINH JSC - Chất lượng tạo nên thành công

Nhà máy Toin

 

Địa điểm 
: KCN Mỹ Phước 3, Bình Dương
Chủ đầu tư
: Công ty TNHH Toin Việt Nam
Nhà thầu
: Yurtec Corporation
Phạm vi công việc:
 
* Cung cấp tủ MDB
 
* Cung cấp tủ phân phối
 
* Cung cấp thang máng cáp và phụ kiện
Năm
: 2014
Tình trạng
: Hoàn thành

Danh mục dự án