HONG THINH JSC - Chất lượng tạo nên thành công

Megastar Paragon

 

 

Địa điểm

: Quận 7, TP.HCM

Chủ đầu tư

: CGV Cinema Việt Nam

Nhà thầu

: CTY TNHH TM & KT GPL

Phạm vi công việc:

 

* Cung cấp các tủ phân phối

Thời gian

: 2008

Tình trạng

: Hoàn thành

 

 

Danh mục dự án